Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest eksploatacja i prowadzenie instalacji przetwarzania odpadów, unieszkodliwianie nieczystości oraz produkcja energii elektrycznej. Obszar działania spółki obejmuje gminę Gliwice.