Prace prowadzone w instytucie dotyczą rozwoju technik diagnostyczno-terapeutycznych oraz aparatury i oprzyrządowania do diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorych. Głównymi obszarami działalności B+R są: nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca, systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii chorób serca, systemy monitorowania i nadzoru matki i dziecka w czasie ciąży i porodu, systemy rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ruchowej, technologie mechatroniczne dla zastosowań medycznych, systemy telemedyczne i technologie informatyczne dla wspomagania diagnostyki i terapii chorych, zaawansowane metody przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych, prace rozwojowe w zakresie krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjne