Placówka powstała w lipcu 1986 roku. Początkowo funkcjonowała tylko jako Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Gliwicach. Po przyłączeniu innych oddziałów szpitalnych w roku 2002 powstał Szpital Wielospecjalistyczny, który stanowił jedną z najlepiej ocenianych przez pacjentów placówek opieki zdrowotnej w regionie.W roku 2007 szpital został przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a od 2012 roku z mocy ustawy funkcjonujemy jako Podmiot Leczniczy, który świadczy usługi w zakresie:

  • położnictwa,
  • ginekologii,
  • neonatologii,
  • okulistyki,
  • laryngologii.