Firma prowadzi kompleksowe usługi informatyczne, outsourcingowe, teleinformatyczne, wykonywanie dodatkowych aplikacji i systemów informatycznych, budowa sieci transmisji danych oraz stacji bazowych dla telefonii komórkowej, instalacja aparatury pomiarowej i teletrans.