Podstawowe obszary aktywności CKZ to:

Kształcenie i doskonalenia dorosłych – kursy i szkolenia w około 100 zawodach i specjalnościach (m. in. Kursy dla przyszłych oraz zawodowych kierowców; Kursy na obsługę oraz konserwację urządzeń UTB, Kursy Spawania, Kursy obsługi oraz programowania obrabiarek CNC, Kursy eksploatacyjne oraz dozorowe elektroenergetyczne G1, G2, G3, Kursy budowlane, Kursy księgowo-biurowe, Kursy fryzjersko-kosmetyczne, Kursy gastronomiczne, Szkolenia z zakresu IT, Szkolenia miękkie i inne wg. Zapotrzebowana

Egzaminowanie i certyfikowanie umiejętności – możliwość potwierdzenia kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w ramach Komisji Egzaminacyjnych działających przy ZDZ (Komisja Kwalifikacyjna URE, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja oceniająca personel F-Gazy oraz Komisja ECDL