Share

„Ochrona danych osobowych 2018-2024. Wyzwania w cyfrowej rzeczywistości”

Data: 22.05.2024 r.

• Godz.: 9:30-15:00

• Link do rejestracji: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych2018-2024/

W dniu 22 maja 2024 roku o godzinie 9:30 odbędzie się konferencja online pt. „Ochrona danych osobowych
2018-2024. Wyzwania w cyfrowej rzeczywistości”, zorganizowana z okazji 6. rocznicy obowiązywania RODO
w Polsce. Wydarzenie jest organizowane przez Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Podczas konferencji eksperci z dziedziny ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii omówią
dotychczasowy stan systemu ochrony danych osobowych oraz wyzwania związane z dynamicznym rozwojem
nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji.

Agenda konferencji obejmuje cztery panele:
1. Panel dyskusyjny podsumowujący 6 lat stosowania RODO
Panel skupi się na retrospektywie i ocenie skuteczności implementacji RODO (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) w Polsce od 2018 roku. Eksperci z różnych sektorów, w tym przedstawiciele firm
technologicznych (Google, Microsoft), organizacji pozarządowych (Panoptykon, Centrum Cyfrowe) oraz praktycy prawa omówią osiągnięcia i bieżące problemy.

Wśród potwierdzonych prelegentów są:
• Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych
• dr Edyta Bielak-Jomaa, była GIODO/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• Tomasz Grzegory
• Wojciech Klicki
• Maria Drabczyk
• Michał Jaworski
• r. pr. dr Dominik Lubasz

Cyfrowa Europa a dane (osobowe)

Panel skoncentruje się na roli inicjatywy europejskiej, takiej jak Cyfrowa Europa, w kontekście ochrony danych
osobowych.
Wśród potwierdzonych prelegentów są:
• r. pr. Agata Szeliga
• r. pr. dr Iga Małobęcka-Szwast
• adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
• r. pr. dr hab. Arwid Mednis, prof. UW
• r. pr. Witold Chomiczewski
3. Relacje między RODO a Digital Services Act
Panel skupi się na synergicznej relacji między RODO a Digital Services Act (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem usług cyfrowych.

Wśród potwierdzonych prelegentów są:• r. pr. dr Damian Flisak
• r. pr. dr Aleksandra Auleytner
• r. pr. dr Mirosław Gumularz
• adw. Adam Szkurłat
4. Wpływ AI Act na ochronę danych osobowych
Ostatni panel skupi się na wpływie Aktu AI (Artificial Intelligence Act) na ochronę danych osobowych i
bezpieczeństwo danych. Eksperci przedstawią konsekwencje dla praktyk związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, wynikające z regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Tematyka będzie obejmować zagadnienia związane z odpowiedzialnym stosowaniem technologii AI w kontekście ochrony danych osobowych.

Wśród potwierdzonych prelegentów są:
• adw. Xawery Konarski
• adw. dr Jarosław Greser
• r. pr. dr Maria Dymitruk
• r. pr. dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ
• r. pr. Monika Susałko
Każdy z tych paneli ma na celu zgłębienie kluczowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w erze cyfrowej oraz umożliwienie eksperckiej wymiany poglądów i doświadczeń, co pozwoli na lepsze zrozumienie aktualnych wyzwań i perspektyw na przyszłość.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Pozostałe posty

  • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

  • RIPH strona główna

    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

  • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie