Categories: Aktualności
Share

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu „Marka-Śląskie”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów, produktów, usług i osób. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w trakcie XXIX Gali Izby (pierwsza sobota września).

Celem wydarzenia jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej i społecznej województwa w Polsce i za granicą.

Laureatów i nominowanych do nagrody wybierze Kapituła Konkursu. W tym roku uczestnicy mogą zdobyć nagrodę w następujących kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media
 • Osobowość roku

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić dowolny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych. Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach w zakładce „Marka – Śląskie”.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2023 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: markaslaskie@riph.com.pl w ramach wyjątku można składać pocztą tradycyjną (pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

 

Biuro „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79,  Email:
markaslaskie@riph.com.pl

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Pozostałe posty

 • Zaproszenie na spotkanie pt. „Transformacja Śląska – jak sfinansować dywersyfikację działalności”

 • RIPH strona główna

  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oferuje sprzedaż używanych urządzeń i akcesoriów

 • Marsz 5km Dobra ( 16 czerwca 2024r.) – Zaproszenie