Klinika medycyny hiperbarycznej. Profesjonalne zabiegi w medycznej komorze hiperbarycznej marki Perry Baromedical w ciśnieniu powyżej 2 atmosfer.