BTLA zajmuje się świadczeniem usług doradztwa podatkowego, prawnego, brokera ubezpieczeniowego, szkoleniowych, pozyskiwania funduszy unijnych, outsorcingu księgowego i business advisory.