Łączenie firm z Polski, Niemiec, Benelux-u i Skandynawii, rekrutacja na projekty międzynarodowe, leasing pracowniczy, wysyłanie pracowników na projekty zagraniczne, outsourcing pracowników, rekrutacja pracowników z Ukrainy, legalizacja pracy i pobytu w Polsce dla cudzoziemców.