Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, działalność związana z oprogramowaniem oraz z doradztwem w zakresie informatyki, produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia.