Fundusz Górnośląski SA od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im nisko oprocentowanego kapitału na inwestycje oraz bieżącą działalność. Rozwój firm z sektora MŚP ma ogromne znaczenie dla umacniania potencjału gospodarczego w województwie śląskim. Fundusz Górnośląski SA jest kluczowym w województwie śląskim podmiotem: – kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, – aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego, – inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu. Fundusz Górnośląski SA oferuje przedsiębiorcą: – pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe, – dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP, – oferta sieci „Enterprise Europe Network”, – poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów oraz należytego wykonywania umowy dla firm z sektora MŚP, – wsparcie procesu internacjonalizacji działalności biznesowej poprzez projekt międzynarodowy „InterGlobal” – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego.