Firma powstała w 2011 roku. Zajmuje się informatyzacją, robotyzacją i logistyką szpitalną. Infofinder opracował cyberfizyczny system FARMMED, którego głównym celem jest standaryzacja i zarządzanie procesami logistycznymi i medycznymi w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji leków oraz art. medycznych. We wszystkich procesach identyfikacji, weryfikacji i rejestracji leków i art. medycznych wykorzystywane są nowoczesne narzędzia i standardy takie jak GS1, ADC, EDI, HL7. Istotą działania systemu FARMMED jest zaprojektowana optymalizacja gospodarki lekowej i gospodarki artykułami medycznymi w procesach medycznych, zapewniająca jednocześnie dostępność wszystkich leków: w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, przy minimalnych kosztach operacyjnych, z jednoczesną ich identyfikacją, weryfikacją i rejestracją, realizowaną w czasie rzeczywistym.