Działalność kancelarii obejmuje doradztwo gospodarcze, specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz działalności badawczo-rozwojowej. Przykładowe usługi: doradztwo oraz opracowywanie strategii restrukturyzacyjnych jako pozasądowy organ (nadzorca układu, nadzorca wykonania układu), analiza oraz pomoc w przeprowadzeniu przygotowanej likwidacji (pre-pack) lub upadłości, projekty badawczo-rozwojowe (w tym dotacyjne), kompletny zakres produktów finansowych (kredyty, leasingi, faktoring i ubezpieczenia)