Oddział Materiałów Ogniotrwałych jest jedną z niewielu w Polsce jednostką badawczą wyspecjalizowaną w zakresie wytwarzania, stosowania i metodyki badań materiałów ceramicznych do zastosowań wysokotemperaturowych, przetwórstwa surowców oraz zastosowania surowców i ceramiki w ochronie środowiska. Przedmiotem działalności jest działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa, produkcja doświadczalna oraz usługi w tym w szczególności laboratoryjne oraz doradcze i konsultacyjne obejmujące szeroko rozumianą problematykę materiałów ogniotrwałych.