1 stycznia 2023 r. kompetencje, wiedza i doświadczenie oraz struktury organizacyjne trzech instytutów: Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (na rynku od 1945 roku), Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa (na rynku od 1945 roku), Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL (na rynku od 1948 roku) połączyły się, tworząc Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.W ramach nowego instytutu powstały cztery Centra Badawcze:   Centrum Badań Materiałów , Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych , Centrum Spawalnictwa,  Centrum Technologii Metalurgicznych.

Centra badawcze nowej jednostki będą prowadzić prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.