Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.