Silesia Park S.A. w grupie kapitałowej Grupa ZASADA. Przedmiotem działania spółki są nieruchomości komercyjne. Spółka posiada do sprzedaży w Pyskowicach k. Gliwic 285 ha gruntów inwestycyjnych objętych MPZP (przemysł, logistyka, mieszkaniówka).