SWIFT to firma działająca w obszarze m.in. tworzenia projektów, pozyskiwania funduszy, szkoleń, doradztwa, promocji oraz informatyki. Współpracuje z jednostkami naukowymi, czego efektem jest między innymi opracowany (wraz z Politechniką Śląską) Audyt konkurencyjność dla MŚP z elementami analizy potrzeb technologicznych w ramach projektu badawczego (dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).