Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych