Związek został powołany dla wzmocnienia pozycj i prywatnych pracodawców. Jesteśmy organizacją pozarządową. Dzisiaj organizacja zrzesza 41 podmiotów gospodarczych zatrudniających około 1500 osób. Są to firmy budowlane wykonawcze, producenci materiałów budowlanych oraz hurtownie. Do głównych celów Związku założonych na 2008r należy: czynny udział w pracach gliwickiej Rady Gospodarczej, Forum budownictwa Śląskiego, KBiN, Izbą Budownictwa i RIPH; ochrona praw i interesów przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku: popularyzacja ustawodawstwa; organizowanie szkoleń i kursów; przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze wobec organów samorządowych oraz udział wspólnie z KBiN w procesie ustanawiania prawa.